Dá se také poslouchat o Kordycepsu-Housenice na české televize pořad paní Jiřiny Bohdalové

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10314241266-hobby-nasi-doby/213562223000042/obsah/308860-lecive-houby

 

STUDIE Kordycepsu činského - HOUSENICE (Cordyceps sinensis)

 Housenice čínská – Cordyceps sinensis. PharmDr. Pavel Řádek

  Východní medicína a srovnání se západní

Housenice – ideální přípravek pro seniory

Co to jsou Bioenergoimunomodulátory od firmy Fohow!

 Bioenergoimunomodulátory jsou nejúčinnější  přírodní prostředky pro chronické, těžké a obtížně léčitelné choroby. Veliká terapeutická efektivnost Kordycepsu je ve formě elixírů dána supermoderním zpracováním základní suroviny, vakuumní koncentrace, extrakce obsahu buněk hub při nízkých teplotách, což poskytuje vysokou 70% koncentraci polysacharidů.  Vstřebávání elixírů probíhá rychle, je dosaženo 98 – 100% asimilace v těle,  jeho absorpce začíná již v ústech, a maximální účinek  je patrný do několika hodin po přijetí. Síla a specifika tekutých forem koncentrovaných z obsahu buněk vyšších hřibů, v první řadě z Kordycepsu, linčži a aromatického hřibu, je především v tom že jde o systémové preparáty. Systémové účinky takových preparátů spočívají v rychlé regulaci všech systémů organizmu na základě jejich unikátního složení. Výše uvedená možnost tekutých koncentrátů z Kordycepsu a dalších hub mnohem rychleji reguluje stav imunitního systému ve srovnání s jinými suchými prostředky tradičně vyráběnými podle starých receptur ve formě tablet a kapslí. Při užívání těchto preparátů dochází k aktivizaci procesů v buňkách člověka a zpomaluje se proces stárnutí. Mnohostrannost regulačních efektů určuje terapeutické využití Kordycepsu jak při  akutních tak i chronických stavech.

Bio-energo-imuno-modulátory produktů z vyšších hub v první řadě nesou bio-informace o správném fungování vnitřních orgánů. Přenos biologické informace do orgánů prostřednictvím krve má normalizující účinek přenášený bio-resonancí. Bioinformace, které napodobují řídící frekvence podkorových center mozku, regulují vegetativní nervovou soustavu a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k  vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu. Kordyceps a preparáty z dalších vyšších hub dodávají tělesné energie, poskytují specifický účinek a upravují jin a jang energie.

Kordyceps je imunomodulátor rychlého působení, působí na úrovni celého organizmu, podporuje jeho celistvost a funkcionální jedinečnost, pomáhají organizmu samému najít cestu k ozdravení a k vnitřní rovnováze. Kordyceps způsobuje normalizaci imunity při infekčních i autoimunitních i nadorových onemocněních, moduluje imunitní systém tak, jak je to v organizmu potřebné. Kordyceps se jeví být silným aktivátorem endogenních antioxidantních systémů, vyvolává aktivaci celé řady buněčných procesů a tím poskytuje větší odolnost proti extrémním faktorům.

Všechny preparáty obsahující Kordyceps, i když jde o potravinové doplňky, jsou klinicky zkoušeny v zahraničí (USA, Japonsko a Jižní Korea) i byly získány potvrzení o jejich léčebně preventivních účincích a jejich absolutní bezpečnosti. Preparáty s Kordycepsem neobsahují stimulanty, chemické látky a hormony. Nemají vedlejší škodlivé účinky. Je možné jejích dlouhodobé užívání.

Kromě toho přírodní síla Kordycepsu a jiných známých východních hřibů se mnohokrát zesiluje originální recepturou biotechnologického zhotovení preparátů na přírodním základě.

Výše uvedená možnost tekutých koncentrátů z Kordycepsu a dalších hřibů mnohem rychleji reguluje stav imunitního systému. Ve srovnání s jinými suchými prostředky tradičně vyráběnými podle starých receptur ve formě tablet a kapslí, na účet mnohokrát vyššího obsahu imunoregulátorových polysacharidů.

Právě díky nově použitým technologiím je účinek preparátů více než desetinásobně větší, než sám účinek použitých surovin. Při výrobě preparátů Fénix jsou používány nemodernější metody drcení buňky a extrakce látek (polyfunkční extrakce při nízkých nebo naopak vysokých teplotách), znamená nadkritické vytěžení suroviny atd.

Nejnovější technologie dovolí maximální ochranu účinných komponentů a oddělují neefektivní příměsi a komponenty. To vše zlepšuje osvojení preparátů organizmem a zajistí ještě lepší efektivitu jejich působení. Ve všech provozech firmy Fénix je nepřetržitá přísná kontrola dodržování technologické kázně.

Všechny preparáty obsahující Cordyceps, i když jde o potravinové doplňky, jsou klinicky zkoušeny v zahraničí (USA, Japonsko a Jižní Korea). U všech produktů byly získány potvrzení o jejich léčebně preventivních účincích a jejich absolutní bezpečnosti.

Nahoru

Východní medicína a srovnání se západní

 Obyvatelé evropských zemí si zvykli na užívání léků bez seriozní nezbytnosti. V tom jim aktivně napomáhají lékaři, kteří ve většině případů bezvýhradně věří v sílu medikamentů a neobracejí se k pomoci netradičních medicín. Bohužel je to tak, že v lékařských školách budoucí eskulapové nedostávají téměř žádné informace o této alternativní medicíně, která existuje ne století, ale celá tisíciletí.

 Konečně tradiční medicína dokáže mnohé, nikdo o tom nepochybuje. Ale my všichni příliš často bez nutné příčiny užíváme rozličné léky. A ne bez újmy. Alergie, disbakterióza, všemožné vedlejší reakce, až téměř k anafylaktickému šoku. A kde jsou návykové léky a složité odvykání od nich?

 Jsme zvyklí na to, že medikamenty působí na nějakou konkrétní situaci a jeví se jako záplata. Léky tak široce používané tradiční západní medicínou nepůsobí bezprostředně na příčinu onemocnění (leda s výjimkou antibakteriálních preparátů).

 Příznakové uplatňování léků nevede k odstranění příčiny onemocnění, zabraňuje pouze další progresi choroby.

 Progresivní lidstvo v poslední době hledá alternativní metody k ozdravení organismu. A konečně zde hlavní pozici zaujímají metody a prostředky používající medicínu východu, kde je středem Tradiční Čínská Medicína (TČM) a jejímž článkem je medicína Tibetská. To jsou hlavní zdroje.

 Pětitisíciletá historie rozvíjející se TČM dokazuje účelnost jejího použití nejen občany Číny, ale i všemi obyvateli naší planety.

 Tato účelnost byla potvrzena v posledních desetiletích, ve kterých Čína položila na stůl udivující biologicky aktivní doplňky, nemající žádné vedlejší účinky. Síla působení je srovnatelná k nám dobře známým lékům.

 Pro klasické tradiční lékaře není lehké opravit své návyky a přejít do posuzování nemocí z pohledu východní medicíny a vyměnit západní, očividné postupy za nové. Proto je nutné roztopit led nedůvěry k netradičním, v našem pojetí východním medicínám.

 Je třeba bezvýhradně přiznat ten fakt, že již velmi dávno existuje ještě jedna medicína – východní, asi více správná, nakolik v ní používané biologicky aktivní přípravky jsou bezpečné. Harmonicky regulují funkce rozličných orgánu a všech systémů lidského organismu, nalaďují spoje mezi nimi, modelují spojení imunního systému a energetiky organizmu.

 Specialisté firmy rozpracovali program integrace lidové medicíny do národních systémů ochrany zdraví. Jejím cílem je zachránit autenticitu a cílenost praxe, její efektivnost a zabezpečit bezpečnost takové to terapie.

 Pomocí jedinečné originální teorie tradiční čínské medicíny a farmakologie a tradiční kultury zdraví, to na základě tří metod k udržení zdraví, stejně jako se "třemi hlavními principy vývoje produktu" Phoenix Corporation, se zabývá výzkumem a rozvojem sériové výroby o třech směrech: «očista», «regulace», «obnova» - to asi s dvěma tucty titulů účinných potravinových doplňků . Jsou to elixír Phoenix, Elixír tři drahokamy Phoenix, Elixír Santsin Phoenix, Haytsao Gay (mořský vápník) Phoenix, Phoenix Linchzhi kapslí, tobolek Syuechinfu, ovocné pasty Rosa Phoenix, zdravotní čaje Lyuvey Phoenix, atd.

 Kromě toho, společnost Phoenix pracuje na rozvoji rekreačních produktů širokého spektra, která má různé emoční a psychologické dopady (kosmetika), a kroky ke zlepšení fyzického zdravotního stavu (tepelné textilní výrobky, elektronické přístroje pro kontrolu). Výroba je absolutně bezpečná, jde vždy o zřejmý efekt pro pacienta. Použitá firemní technologie a patent byl udělen. Produkty Corporation Phoenix byly chváleny u zákazníků na všech úrovních, a to jak v Číně, tak jinde ve světě.

Nahoru

Housenice

Tradiční čínská medicína a farmakologie
Cordyceps  sinensis (Housenice)
Zázračný prostředek tradiční čínské medicíny

 

Housenice čínská (Cordyceps sinensis) – je velmi vzácná surovina, která je podivuhodným přírodním spojením představitelů flóry (hyfa a podhoubí paličkovice nachové) a fauny (larva motýla, na kterém tato houba parazituje), jež nemá v přírodě obdoby co do formy a vlastností. Housenice je zázračný prostředek, přicházející z doby dávno minulé, který navrátil zdraví mnoha lidem a ještě jim nitro naplnil životadárnou energií čchi. Tibeťané a Číňané široce využívali léčivých vlastností housenice.

 

 Housenice roste ve velmi tvrdých podmínkách Tibetské náhorní plošiny ve výšce od 2 000 do 4 000 metrů nad mořem při nízkých teplotách a nedostatku kyslíku na slunečních stranách holých horských svahů. Pouze za těchto podmínek, kdy je vyloučen vliv jiných hub na růst housenice, vyrůstá ta pravá houba nejvyšší kvality. Tato houba dává přednost kypré a suché půdě bohaté na humus. Housenici je možné najít v čínských provinciích Čching-chai, Tibet, Kan-su, S‘-čchuan, Jün-nan.

 V díle o čínské medicíně „Současné využití čínských léčiv“ se říká: „Housenice se používá při léčení takových onemocnění jako tuberkulóza plic, kašel, astma, chrlení krve, noční pocení, nadměrné pocení, anémie, celková slabost, impotence, spermatorea, rýma, plačtivost, apod.“ Protože housenice je velmi vzácná rostlinná surovina a její sběr je velmi obtížný, mohla si ji ve starých dobách dovolit pouze císařská rodina a nejvyšší státní úředníci. V 80. letech 20. století bylo z housenice vyděleno mnoho specifických složek a zjistilo se, že tyto složky jsou účinné při posilování imunity organismu a schopnosti odolávat infekcím. Dále se zjistilo, že mají i protirakovinný účinek. Poté, co se potvrdilo, že housenice pomáhá i při vysílení a zabraňuje stárnutí lidského organismu, se stonásobně zvýšila její tržní cena. Bylo dokázáno, že je schopna snižovat množství lipidů v krvi, předcházet výskytu aterosklerózy, posilovat krevní oběh, regulovat imunitu, zpomalovat růst zhoubných nádorů, regenerovat organismus při vysílení a zabraňovat stárnutí tkání lidského organismu. Při tom všem má silný antioxidační účinek a co do účinnosti se plně vyrovná hormonům.

 Použití přípravku zejména v tekutém stavu usnadňuje proces zpracování biologicky aktivních látek v lidském organismu a účinnost vstřebávání se desetkrát zvýší. Toto chrání organismus před stárnutím a odstraňuje únavu. Působí také jako prostředek proti kyslíkové nedostatečnosti, což se projevuje zcela zjevným okysličením tkání.

 Tento produkt působí také proti růstu zhoubných nádorů a spolu se speciální léčbou vykazuje vynikající výsledky v průběhu chemoterapie, zejména při léčbě rakoviny krku a nosu, plic, žaludku, jater, lymfy a krve.

Chemické složení

 Housenice obsahuje cca 7 procent kyseliny housenični (C7H12O6), asi 25% bílkovin a 8,4% tuků. Dále obsahuje také D-mannitol, mannitol galaktomannan. Produkty hydrolýzy bílkovin housnice jsou kyselina glutaminová, fenylalanin, prolin, histidin, alanin.

 Mechanismus léčivého účinku housenice je založen na doplnění životní energie čchi a harmonizaci práce vnitřních orgánů a soustav.

 Při sestavování regeneračních receptů se bere v úvahu princip jin a jang. Tyto proti sobě stojící počátky jsou v sobě navzájem zakořeněny, dosahují svého maxima a navzájem do sebe přecházejí. „Jin se samotný nerodí, jang samotný neroste“. Proto také při sestavování receptu doplňujícího počátek jang nebo energii lidského organismu musíme zajistit, aby byly v receptu přítomny také látky doplňující i počátek jinu nebo krev, a naopak. Dále se využívá teorie pěti základních prvků. Pokud je ten nebo onen orgán prázdný, pak je nezbytné tento orgán (základní prvek) doplnit. Můžeme také doplňovat orgán (základní prvek), který způsobuje oslabení příslušného živlu. Tento stav se dá lakonicky vyjádřit takto: „Při prázdnotě základního prvku doplňuj jeho mateřský prvek“. Kromě toho se při sestavování podobných receptů zcela jistě používají prostředky posilující funkci sleziny a ledvin jako základních orgánů energetiky lidského organismu a orgánů odpovědných za získanou a vrozenou energii.

 Současná medicína dokázala, že housenice stimuluje aktivitu a produkci T buněk, přirozených zabijáků (NK-buněk) a mononukleárních buněk – makrofágů. Dále stimuluje vyměšování lymfocitárních činitelů, při čemž se aktivita přirozených zabijáků zvýší jeden a půl krát. Procento fagocytózy mononukleárními makrofágy se zvýší o 73%, fagocytární číslo se zvětší o 130% a aktivita kyselé fosfatázy o 78%. Takto má housenice výrazný stimulační účinek na produkci T buněk, dále ovlivňuje monocyty, makrofágy a další imunokompetentní buňky. Stimuluje také vyměšování nejrůznějších lymfokinů a dalších biologicky aktivních látek. Užití extraktu housenice při snížení hladiny leukocytů v organismu o 40 % umožňuje obnovení jejich normálního množství již v průběhu 7 dní. Housenice má optimální vliv na zvýšení počtu leukocytů, stimuluje rozmnožování megakaryocytů sleziny, aktivuje funkce hypotalamu a hypofýzy, zvyšuje hormonální sekreci a řídí biochemické procesy v organismu. Výrazně posiluje tvorbu krve v lidském organismu, včetně tvorby erytrocytů a trombocytů. Housenice také aktivuje metabolické procesy a syntézu krevních buněk.

 Rozmnožování a diferenciace buněk krvetvorby je úzce spjato s činností imunitních buněk, neboť tento proces probíhá v buňkách krvetvorby kostní dřeně. Posílení imunity a stimulace krvetvorby pomocí housenice – to jsou dvě strany jednoho spolu souvisejícího procesu. Současná lidská populace se potýká s řadou takových onemocnění jako rakovina, žloutenka či leukóza. Dodnes se nepodařilo vyvinout účinný léky proti těmto chorobám. Jsme pouze schopni zastavit růst a rozvoj zhoubných buněk i nemoci jako takové stimulací obranných sil – imunitního systému lidského organismu. Tzn. že „doplnění“ energie je jediným „léčebným postupem“ těchto onemocnění. V daném případě „doplnění“ znamená vlastně „léčení“.
Zkoumání vlastností housenice současnou lékařskou vědou prokázalo, že má poměrně složitý a komplexní účinek na lidský organismus.

 Extrakt housenice výrazně snižuje křeče věnčitých tepen způsobené pituitrinem, což vede ke zvětšení koronárního průtoku krve. Do značné míry zvyšuje absorpci Rb86 srdečními a mozkovými tkáněmi. Probíhá opačný vývoj změn na EKG vyvolaných nedostatečným zásobováním srdeční svaloviny krví. Housenice hraje i ochranitelskou úlohu při infarktu myokardu vyvolaného stresem a zlepšuje výsledky EKG při infarktu myokardu.

 Housenice zabraňuje rozvoji arytmie, způsobené akonitinem nebo chloridem barnatým, a nahromadění trombocytů. Snižuje hladinu cholesterolu a b-lipoproteinů a má vliv i na snižování krevního tlaku.

 Housenice má schopnost rozšiřovat průdušky, uvolňovat hladkou svalovinu průdušek, mírnit dušnost a napomáhat rychlé úlevě při průduškovém astmatu. Kromě účinků podobných testosteronu má housenice i velmi dobré tišící účinky. Zlepšuje celkový stav nemocných, kteří trpí chronickou nedostatečností ledvin, zvyšuje obsah hemoglobinu, zlepšuje distribuci kyslíku v organismu a snižuje vysokou hladinu dusíku a močoviny vznikajících v důsledku fyzické zátěže či z jiného důvodu.

Protizánětlivé a antimikrobiální účinky

 Housenice potlačuje rozmnožování a růst řady patogenních mikroorganismů, bakterií, plísní, prvoků a virů. Extrakt housenice působí proti rozvoji nejrůznějších druhů streptokoka (Streptococcus), stafylokoka (Staphylococcus), pneumokoka (Streptococcus pneumoniae). Má inhibiční účinek na původce vozhřivky (Pseudomonas mallei), na bacil antraxu (Bacillus anthracis), na bacil prasečího moru (Bacillus suisepticus). Existuje celá řada prací, které prokazují účinek housenice na měňavku úplavičnou (Entamoeba histolytica). Housenice je účinná i proti původci tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis). Za pokusných podmínek alkoholový extrakt ničil rozvoj Kochova bacilu i při ředění 1:100 000.

 Housenice je účinná i proti plísním. Doposud mykologové potvrdili její účinnost proti antropofilní houbě druhu Epidermophyton floccosum a proti dermatofytům Microsporum gypseum, Microsporum lanosum a Trichophyton.

 Housenice také inhibuje rozvoj viru Herpes simplex.

Protinádorové účinky

 Užívání housenice prodlužuje život laboratorních zvířat trpících různými druhy rakoviny. Při pokusech s buněčnými kulturami brzdí růst a rozvoj rakovinových buněk: myších rakovinových buněk S-180, buněk rakoviny plic Levis, buněk rakoviny prsu, rakovinových buněk MA-737 a dalších. Housenice blokuje syntézu matricové RNA a nukleových kyselin v nádorových buňkách, což snižuje četnost nádorového zvrácení buněk.

Antioxidační působení

 Housenice zabraňuje peroxidaci lipidů, napomáhá normálnímu fungování obranných antioxidačních systémů buněčných stěn, posiluje odolnost organismu vůči působení volných radikálů. Ve vztahu k systému mononukleárních makrofágů působí stimulačně. Systém mononukleárních makrofágů hraje v lidském organismu důležitou roli v jeho obraně, při zánětech, imunitních procesech, řízení krvetvorby, při protinádorové činnosti a v řadě metabolických funkcí.

 Histologické výzkumy a imunitní histochemický rozbor ukázaly, že housenice a její podhoubí zvyšují účinnost peritoneálních makrofágů, makrofágů sliznice a Kupfferových buněk v játrech. V makrofázích se zvětšuje cytoplasma, uvolňuje se karyoplasma, zvyšuje se činnost kyselé fosfatázy a buňky přecházejí do vybuzeného stavu. Aktivuje se protilátkami zprostředkovaný průběh buněčných cytotoxických reakcí uskutečněných pomocí Fc-receptorů. Protože stimuluje sekreci interleukinu-1 peritoneálními makrofágy, může se tak housenice účastnit řízení imunitních reakcí. Takto podhoubí housenice aktivuje celý systém mononukleárních makrofágů. Tato činnost housenice se může uskutečnit i při aktivaci na různých úrovních tenkovrstevné chromatografie, alexinu a properdinu.

 Přípravky z housenice selektivně působí na buněčnou imunitu lidského organismu, přičemž některé části organismu potlačují a jiné aktivují. Tak se projevuje jejich řídící a harmonizační funkce.

 Při mimotělním zpracování alkoholovým extraktem housenice v dávce 0,1-1,0 mg/ml vzrůstá aktivita přirozených mononukleárních zabijáků ničících buňky K562 v lidské krvi.

Housenice – imunoregulátor nové generace

 Prvotní výsledky zkoumání imunitní farmakologické aktivity přírodní a šlechtěné housenice ukázaly, že ovlivňuje mnohé části imunitního systému – stimuluje nebo potlačuje funkci různých populací lymfocytů. Housenice je netoxická, nepotlačuje, na rozdíl od syntetických přípravků regulujících imunitu, funkci tvorby krve v kostní dřeni a sliznici a není cytotoxická vůči lymfocytům. Bezesporu se jedná o velmi perspektivní imunoregulátor nového typu.

Pole působnosti housenice je neobyčejně široké

Klinické studie prokázaly, že housenice má úžasný účinek při léčbě a prevenci těchto onemocnění:

onemocnění cest dýchacích: tuberkulóza, astma, emfyzém, chronická bronchitida, ad.

různé choroby ledvin

srdečně-cévní onemocnění: arytmie, hypertenze, hyperlipemie, tromboembolie ad.

onemocnění systému tvorby krve, anemie, trombocytopenie, leukopenie, snížení hladiny leukocytů při ozařování a chemoterapii

choroby nervové soustavy, nespavost, neurastenie, celkové vyčerpání, aj.

akutní a chronická žloutenka, cirhóza

různé druhy nádorů.

Je však třeba upozornit, že se výše uvedená onemocnění často vyskytují ve vzájemných kombinacích. Např. patologie jater a ledvin se často objevuje s chorobami srdce a plic, tuberkulóza se žloutenkou. Lékaři akademické medicíny se často soustředí na léčbu pouze jednoho problému a přitom zapomínají, že onemocnění je patologií celého organismu. Již v dávné minulosti čínští lékaři varovali před chybami podobného druhu.

Zcela unikátní spojení léčivých vlastností housenice a komplexnost jejích účinků na lidský organismus umožňuje vyhnout se jednostrannosti při léčení nemocných s různými chorobami.

Kromě výše uvedeného dochází při současném používání prostředků akademické (západní) medicíny k častému poškození srdce, plic a ledvin. Tento typ léčení je často doprovázen množstvím vedlejších účinků a komplikací.

Přípravky založené na housenici se mohou vyrovnat se zdravotními problémy vlastním, zcela unikátním způsobem. Přitom nevyvolává žádné nežádoucí reakce. I proto žádný lék není schopen zcela nahradit housenici.

Housenice – ideální přípravek pro seniory

 S postupujícím věkem lidský organismus stále více podléhá vlivu nejrůznějších patogenních faktorů, snadněji a rychleji dochází k narušení harmonie mezi orgány a soustavami.

 Čínská moudrost praví: „když v lese vane silný vítr, jako první se vyvrátí suché stromy; když propukne požár, suchá tráva vzplane jako první; když se řeka vyleje z břehů, trhliny a pukliny jsou zaplaveny jako první; a když nádobí padá na podlahu, tak se vždy nejdříve rozbije to nejkřehčí“.

 S postupujícím věkem se vyčerpává životní energie čchi. Pokud je v lidském organismu energie nedostatek, pak se lehce stává obětí nemocí, a vítr, chlad, horko a vlhko jej snadno zahubí. A právě housenice - tento div tradiční čínské medicíny – pomáhá lidskému organismu čelit procesům stárnutí a účinkům škodlivých faktorů.

Užití:

 Ozdravný účinek. Lidé s normální konstitucí: každý den užívat 0,25 - 1 lahvičku (celá kúra trvá 3 – 4 dny). V případě nutnosti opakujeme kúru po týdenní přestávce.

 Lidé s podlomeným zdravím, s unaveným organismem a při akutních infekčních onemocněních by měli užívat 0,5 - 1 až 2 lahvičky během dne (kúra trvá 4 – 8 dní). Po týdenní přestávce je nutné celou kúru zopakovat.

 Lidé s velmi vyčerpaným organismem by měli užívat 0,5-1 lahvičku každý den (kúra trvá 10 – 20 dní). Pokud to bude nutné, celou kúru zopakujte.

 Při chronických onemocněních doporučujeme užívat housenici v malých dávkách 0,25 - 1 – 5 ml/den v celkové délce 30 – 60 dní. Před opakováním kúry udělejte měsíční přestávku.

 Indikace: regeneruje při únavě, zpomaluje stárnutí, reguluje imunitu. Určeno pro: lidi s oslabeným organismem a sníženou obranyschopností organismu.

Užívání: ráno na lačný žaludek nebo večer hodinu před spánkem.

Standard: 30 ml x 4 lahvičky.

Skladování: na suchém a tmavém místě. Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Nahoru

 Housenice čínská – Cordyceps sinensis

Z hlediska biologického patří rod housenice mezi velmi zajímavé houby; a to i z hlediska působení na lidský a zvířecí organismus.

Jednotlivé druhy tohoto rodu jsou zajímavé tím, že napadají zástupce různých druhů hmyzu. Výtrusy vyklíčí na povrch těla hmyzu,podhoubí proroste do pletiva a stravuje je. Hmyz před uhynutím zalézá do půdy a po smrti získává mumifikovaný vzhled, je křehký a vnitřek vyplňuje podhoubí, které v něm může přečkat i delší dobu. Ve vhodných podmínkách houba vytváří plodnice, štíhlé kyjovité útvary, vysoké 5-20cm. V České republice se vyskytuje housenice červená (rumělkově červené plodnice) parazitující na housenkách nočních motýlů, dále housenice Ditmarova napadající vosy a sršně a housenice střevlíková, parazitující na broucích střevlících. Cordyceps sinensis se vyskytuje ve vysokohorské Číně: v provincích Sečuán, Juňnan, Cinchaj a Tibet. V zimním období žije v zemi jako houba ve formě kokonu. Dochází u něho k růstu podhoubí, které s příchodem letního období vyrůstá ze země ven, a cordyceps vytváří plodnice. V letním období vystřeluje z dceřinné cysty spóry , které se usazují na housence motýla a začínají zde žít jako parazit. Nakažená housenka se zahrabává do země. V zimě chitinový obal housenky zůstává neporušený a houba postupně vyplňuje celé její tělo. Cordyceps žije ve vysokých horách, ve výšce 3500 m nad mořem. Housenka, na které žije cordyceps má extrémně vysokou schopnosti přežití. Živí se oddenky vysokohorských rostlin, včetně takových jako jsou např. Hořec, Astragal.Cordyceps během dvouletého vývoje v zemí snáší dlouhé hladovění, chlad a nedostatek kyslíku. Pěstuje se uměle také v Hong-Kongu a na vysočině Cameron v Malajsii. 

Historie použití cordycepsu v Číně jako prostředku k upevnění zdraví a prevence se počítá už na více než 1200 let. Před mnoha stoletími Činané znali cordyceps jako "zázračné boží dílo", jako talisman. Jak hovořili čínští lidoví léčitelé, cordyceps pomáhá lidem zbavovat se množství chorob. Cordyceps čínský (Cordyceps sinensis) – je jako živá bytost. Je možné ho zařadit ke skupině flóry, tak jako ke slupině fauny. Jeho forma existence je podivuhodně zvláštní.Cordyceps je jako dvoujediná bytost. Je to i houba, je to i hmyz, jak to bylo řečeno v starobylé čínské knize z roku 1757 Nová kompilace farmakologie.


V Číně je cordyceps tradiční lék. Stojí na stejné úrovni s takovými všeobecně známými prostředky pro upevnění zdraví a zvýšení odolnosti organizmu jako jsou ženšen a jelení parůžky. Historie použití cordycepsu v Číně jako prostředku k upevnění zdraví a prevence se počítá na tisíciletí. Používá se již více jak 5000 let jako zdroj energie, k upevnění zdraví a léčbě řady neduhů a byl klasifikován jako" prodlužovač života".Číňané označovali cordyceps jako zázračné boží dílo. Čínští lidoví léčitelé věděli, že cordyceps pomáhá lidem zbavovat se množství chorob. Ale na rozdíl od některých jiných čínských bylin, určených buď pouze pro muže nebo pro ženy, cordyceps je určen pro obě pohlaví. Cordyceps přitahuje pozornost široké veřejnosti a zdravotníků zabývajících se sportovní medicínou když v roce 1993 skupina čínských sportovců překonala devět světových rekordů. Trenéři připisovali tyto výsledky regulérnímu používání cordycepsu sportovci. Protože Cordyceps napomáhá zvýšením vitality, energetických hladin, a výdrží, se stal jedním se špičkových sportovních doplňků stravy mezi světovými atlety.
V léčitelství se Cordyceps sinensis uplatňoval a uplatňuje především v těchto oblastech:

Vysoce aktivní prostředek k posílení a harmonizaci imunity. Cordyceps nejen imunitu zvyšuje, ale dokáže také ve značné míře snížit nepřiměřené imunitní projevy jako např.alergie.

Účinky antibiotické - působí bakteriostaticky proti několika desítkám patogenních bakterií včetně pneumokoků, streptokoků a zlatého stafylokoka. 

Cordyceps má všestranné regenerační účinky

Umožňuje lépe snášet ozařování a chemoterapii.

Pro nemocné je cordyceps ideálním podpůrným prostředkem pro dlouhodobé podávání.

Působí protizánětlivě. 

Zlepšuje prokrvení organismu a tím í zvyšuje schopnost odolávat únavě, kyslíkovému dluhu. 

Má významné antioxidační účinky, působí jako adaptogen tj.zlepšuje vitalitu a fyzický výkon.

 Zlepšuje dynamiku látkové přeměny buněk a výměnu látek v celém organismu, čímž napomáhá k odstraňování toxických látek z organismu. 

Aktivně působí zlepšení při chorobách dýchacích cest a používá se jako podpůrný prostředek při léčbě. 

Zlepšuje výměnu látek v ledvinách, zlepšuje dynamiku buněk ve tkáni ledvin, napomáhá vylučování močoviny, napomáhá k lepší funkci ledvinných kanálků a glomerulů poškozených léky nebo zánětem. 

Působí příznivě na metabolismus vápníku a fosforu v krvi. 

Příznivě působí hepatoprotektivně a snižuje riziko cirhozy jater.Vytváří podmínky pro prevenci vzniku steatózy jater (ukládání tuků v játrech). Zvyšuje detoxikační vlastnosti jater.

Upravuje sexuální aktivitu

Upravuje poruchy spánku,tlumí stavy úzkosti a navozuje pocity klidu,zlepšuje paměť.

Snižuje LDL cholesterol a zvyšuje hladiny HDL cholesterolu. Upravuje hladiny krevního cukru. Snižuje hladiny triglyceridů.

Na závěr lze říci, že perspektiva využití Cordycepsu, především v prevenci civilizačních onemocnění je velká. Vzhledem k zajímavým obsahovým látkám je jednou z rostlin budoucnosti.


PharmDr. Pavel Řádek
 

Nahoru

STUDIE HOUSENICE (Cordyceps sinensis)

Použití

 Podpora imunity a antioxidační působení. Kromě podpory imunity má i významné antioxidační účinky, podporuje látkovou výměnu a vylučování škodlivých metabolitů vzniklých například z trávení léků. Pozitivně ovlivňuje činnost jater (mj. u cirhóz) a ledvin. 

Podpora plic. Tradičně se používá pro doplňování plic (kašel, dušnost a alergie). 

Podpora ledvin. Tradičně se používá pro doplňování ledvin (např. časté pomočování) a doplnění sil v sexuální oblasti. 

Přírodní antibiotikum. Cordyceps je přírodní antibiotikum, potlačuje mnohé škodlivé bakterie (pneumokoky. streptokoky, zlaté stafylokoky), má protizánětlivé účinky. 

Omlazující a obnovovací účinky. Tradičně je považován za produkt schopný udržet svěžest mládí. Snižuje hladinu lipidů a cholesterolu v krvi, pomáhá regulovat a rozpouštět tromby. Pomáhá doplnit sílu vyčerpanému organismu (např. po fyzickém vypětí, nemoci atp.). Obnovuje pokožku bez lesku. Pro jeho sílu ho čínští vrcholoví sportovci hojně využívají po tréninku pro znovuobnovení sil organismu. 

Nádorová onemocnění. Stimuluje aktivitu leukocytů a zvyšuje jejich hladinu, je to významný prostředek na zmírňování vedlejších účinků radioterapie i chemoterapie.

Hepatoprotektivní působení housenice čínské (Cordyceps sinensis) v případech poškození jater

 Housenice čínská (Cordyceps sinensis) se nejčastěji využívá na podporu funkcí nadledvinkových, plicních a imunitních systemu, ale objevuje se stále více důkazů poukazujících na její významné hepatoprotektivní vlastnosti (1).

 Studie pacienty s chronickou hepatitidou B podává zprávu o účincích housenice získané z pěstíren, která zlepšovala jaterní funkce, zvedala albumin v plazmě a upravovala metabolismus proteinů (Zhou et al, 1990)(2).

 Jiná studie se týkala pacientů léčených na posthepatickou cirhózu podáváním housenice a extraktu ze semene broskvoně (Persicae semen), přičemž v porovnání s kontrolní skupinou došlo ke zlepšení funkce NK buněk, poměru a počtu T-buněk, hladin imunoglobulinu, hladin

komplementu v séru a jaterních funkcí (Zhu and Lin, 1992)

 (3). Existují také studie o příznivém působení housenice v léčbě chronických obstruktivních jaterních nemocí (Chang & But 1986)

 (4). V roce 2003 byly na Fakultě klinické medicíny Univerzity lékařských věd v čínském Chongqingu provedeny dvě důležité studie o vlivu užívání housenice u pacientů s jaterními poruchami. První studie zkoumala účinek a mechanismus působení housenice (Cordyceps sinensis) na činnost hepatické insulinázy u jaterní cirhózy potkanů vyvolané CCl (4). Závěr studie říká, že užívání housenice by mohlo snížit poškození hepatocytů a zabránit jaterní fibrogenezi.

 (5) Druhá studie se zaměřila na inhibiční účinek housenice (Cordyceps sinensis) u potkanů s jaterní fibrogenezí vyvolané CCl (4) a etanolem. Během studie se používaly biochemické, radioimunologické, imunohistochemické a molekulární testy na stanovování změn v obsahu ALT, AST, HA, LN v séru a projev TGFbeta (1), PDGF, kolagenu I a III

ve tkáni - buď na úrovni proteinové, nebo mRNA, či na obou. Závěr studie sděluje, že podávání housenice může zabránit jaterní fibrogenezi, která vzniká na základě chronického poškození jater, může zpomalit vývoj cirhózy a výrazně zlepšit jaterní funkce. Možný mechanismus zahrnuje zastavení projevu TGF beta (1), a tedy regulaci směrem dolů, čímž předchází aktivaci HSC a ukládání prokolagenu I a III

 (6). Uveřejněné studie ukazují jasné hepatoprotektivní působení housenice čínské (Cordyceps sinensis) a potvrzují její potenciál v případech poškození jater.

 Podávání housenice čínské (Cordyceps sinensis) jako doplňku výživy podporující imunitu u jaterní steatózy-II způsobené alkoholem

 Dr. Celia Santos, Centro Regional de Alcoologia de Lisboa (CRAL) Hospital de Julio de Matos, Avenida do Brasil 53, Lisbon, Portugal 1749-002. Fax: 351-21-555-124.

 ÚVOD

 Deregulace imunitního systému je součástí patogeneze jaterních nemocí, a proto u nich mohou příznivě pomoci produkty ovlivňující imunitní funkce. Avšak za stavu nepřítomnosti cenově dostupných léčiv je k dispozici řada dietetických přístupů, které je možno použít na zlepšení imunitních funkcí u pacientů s nemocemi jater. U nemocí jater vyvolaných alkoholem dochází periferními krevními monocyty a rezidentními Kupfferovými buňkami k nadprodukci prozánětlivých cytokinů, jako jsou např. TNF (1).

 Doplňování diety o polyaminy či S-adenosylmethioniny (SAMe) bylo nazváno „imunonutriční výživou“ a stalo se velmi žádaným pro zlepšení střevní nebo systémové obrany proti infekcím nebo zranění (2). Pacienti s nemocemi jater vyvolanými alkoholem mají snížené hladiny SAMe, což může vyústit v náchylnost k vyčerpání a dysfunkci mitochondriálního gluthathionu. U nitrožilně podávaného SAMe těmto pacientům, došlo podle dosud dostupných zpráv ke zlepšení clearance methioninu a jaterních funkcí u čtyř pacientů (3).

 Houbová výživa ve formě doplňku stravy housenice čínské (Cordyceps sinensis) si rovněž upevňuje pozici imunonutriční výživy, mj. u osob s jaterní steatózou způsobenou alkoholem. V tomto vydání našeho bulletinu se podělíme o jejím použití u čtrnácti pacientů s jaterní steatózou z alkoholu.

 Jaterní steatóza vyvolaná alkoholem. Alkoholem vyvolaná jaterní steatóza je spíše makrovaskulární než mikrovaskulární steatózou (např. Reyův syndrom) (4). Stejně důležité jako poškození hepatocytů dlouhodobým užíváním alkoholu je i výrazné oslabení kolagenové tvorby, které vidíme u alkoholických jaterních nemocí. Transformace perisinusoidálních Ito buněk uchovávajících tuky v myofibroblastech u chronického vystavení se alkoholu, je důležitou linií současných výzkumů (5). V roce 1958 Tsukamoto et al. informoval o modelu intragastrické etanolové infuze schopné vyvolat nekrózu hepatocytů, zánět a kromě steatózy i fibrózu u potkanů(6). U nejakutnějších hepatocelulárních poruch je hladina alaninaminotransferázy (ALT) či sérum glutamové pyrohroznové transaminázy (SGOPT) vyšší nebo stejná jako hladina aspartát aminotransferázy (AST) nebo sérum glutamooxaloctové transaminázy (SGOT)(7). Gama-glutamyltranspeptidáza může být nepřiměřeně zvýšena v séru pacientů, kteří nadměrně užívají alkohol, a to i v nepřítomnosti zřejmého poškození jaterních buněk (8). Přítomnost nepřiměřeně zvýšené gama-glutamyltranspeptidázy (GGPT) v séru a poměr AST/ALT větší než 2:1 by měly upozornit lékaře na možnost alkoholické nemoci jater(9). Pacienti s alkoholickými ztukovatělými játry mají téměř normální jaterní testy, kromě mírného přechodného zvýšení sérové aspartát transaminázy (AST) a gamaglutamyl- transpeptidázy (GGPT). Poměr sérové mitochondriální AST k celkové AST je často abnormálně zvýšený. Zvýšené sérové hodnoty urátů, laktátu nebo triglyceridů mohou sloužit jako klíč k alkoholickým příčinám zvětšení jater (10).

 Housenice čínská (Cordyceps sinensis)

 Farmakologicky aktivní složky housenice jsou z pohledu výzkumu stále nedořešeny. Cordycepsin a cordycepsová kyselina byly navrženy jako důležité aktivní složky (Pegler et al.; Zhu et al., 1998) a domníváme se, že cordycepsová kyselina je vlastně d-mannitol, a že cordycepsin je 3‘-deoxyadenosin (Zhu et al. 1998a). Je však nepravděpodobné, že by jedna nebo obě z těchto jednoduchých složek odpovídaly za různorodé a komplexní fyziologické účinky housenice. Kiho (Kiho et al. 1986, 1993, 1996, 1999) provedl řadu experimentů, ve kterých extrahoval z housenice čínské množství polysacharidů, u kterých se ukázalo, že mají u normálních a diabetických myší hypoglykemické účinky. Na základě studií na potkanech došli vědci Chongqingské univerzity lékařských věd v roce 2003 k závěru, že housenice čínská (Cordyceps sinensis) může zabránit jaterní fibrogenezi vzniklé na základě chronického poškození jater, může zpomalit vývoj cirhózy a výrazně zlepšit jaterní funkce. V roce 2004 další tým Chongqingské univerzity lékařských věd publikoval, že housenice může zmírnit poškození jaterních buněk CCl4 a zabránit jaterní fibrogenezi (12).

 Bezpečnost a toxicita housenice čínské

 Existuje velké množství literatury s informacemi o používání housenice u zvířat, které ukazují, že housenice je velice bezpečný produkt (Huang et al., 1999, Wang & Zhao, 1987; Zhu et al, 1998b, Manabe et al, 2000). Dosud se objevilo jen velmi málo zpráv o nepříznivých reakcích na housenici u lidí, i když je volně dostupná široké veřejnosti jako dietetický doplněk. Doporučená běžná denní dávka housenice užívané perorálně je pro dospělého člověka 3× denně 1 g (China-guide, 2000). Zatím jsou jenom dvě zprávy o nepříznivých účincích tohoto doplňku stravy u lidí (Shao et al. 1990; Xu, 1992), kdy se jednalo o reakce typu nevolnosti, sucha v ústech a nepohody v oblasti žaludku. 

CÍL STUDIE

 V současnosti není známa žádná léčba alkoholických ztukovatělých jater, kromě vyvarování se alkoholu a dodržování diety. Klíčovým cílem klinické studie bylo hodnocení účinnosti nefrakcionalizované housenice čínské (Cordyceps sinensis) jako doplňku stravy, v dávce 3 g denně v průběhu více než 90 dnů, na snížení hladin jaterních enzymů (jejichž výčet následuje) u čtrnácti pacientů se steatózou jater z alkoholu po dobu delší než 20 a 90 dnů. 1. Aspartát aminotransferázy (AST) nebo sérum glutamate oxál-octové transaminázy (SGOT) 2. Alanin aminotransferázy (ALT) nebo sérové glutamové pyrohroznové transaminázy (SGPT) 3. Gama-glutamyl-transpeptidázy (GGPT) 4. Fosfatázy (alkalické) (PA) Normální rozmezí těchto enzymových hladin by mělo být: AST: 0-35 IU/L, ALT: 5-35 IU/L, GGT: velmi proměnlivé.

 Plán užívání. Dávka neextrahované housenice čínské činila 3 g a používala se ve formě tablet o obsahu 500 mg biomasy, resp. 3 tablety (1,5 g) každý den ráno (30 minut před snídaní) a 3 tablety (1,5 g) každý den večer (30 minut před večeří). Celkem se tento doplněk stravy podával 90 dnů, přičemž se v 0., 20. a 90. dni provedla kontrolní měření.*

 Obecné poznámky ke skupině osob

Ze čtrnácti pacientů byly tři ženy (průměrný věk 45 let)

a jedenáct mužů (průměrný věk 41 let).

 Účinek vodního extraktu z housenice čínské (Cordyceps sinensis) na jaterní rakovinové buňky HepG

 Dr. Chris Newton, PhD, Cytogenex Ltd, 121 Westbourne Avenue, Kingston-upon-Hull, HU5 3HU East Yorkshire,Británie Dr. Newton je vyšším nadřízeným členem správní rady Univerzity Hullské školy medicíny a vyšším nadřízeným hostujícím členem správní rady Max-Planckova institutu v Mnichově.

V roce 2003 byly laboratoře Cytogenex požádány společností Mycology Research Laboratories Ltd. (MRL) o určení, zda ve formě biomasy vykazuje housenice čínská (Cordyceps sinensis) ve standardních testech toxicity jakoukoliv závažnou toxicitu. Laboratoře Cytogenex proto vyvinuly systém založený na linii jaterních buněk HepG2. Připravilo se pět koncentrací vodního extraktu housenice (po dílech 50, 25, 12,5, 6 a 3 l; 10 mg/ml – 0,6 mg/ml v konečných koncentracích) a přidaly se do buněčné linie HepG2. Buňky byly monitorovány každý den v pětidenním období na znaky buněčné smrti. V prvních 48 hodinách nebyla v mikroskopických pozorováních zaznamenána žádná výrazná reakce. Po uplynutí dalších 72 hodin bylo jasné, že buňky v přítomnosti vyšších dávek extraktů housenice (25 a 50 l) rostly pomaleji. V odděleném experimentu byly buněčné linie HepG2 zasazeny do kultivačních misek a byl přidán podíl housenice (50 l). Po 48 hodinách byly do buněčných linií HepG2 za

přítomnosti extraktu housenice přidány dávky peroxide vodíku (H2O2) v daném rozmezí (200 až 600 M).

Výsledky ukázaly, že ve vyšších dávkách oxidantu extract z Cordyceps sinensis zčásti blokuje pokles množství životaschopných buněk vyvolaný H2O2 Podle vymezení cytotoxicity, formulovaného laboratoří Cytogenex, vodní extrakt housenice čínské (Cordyceps sinensis) v tomto (a pravděpodobně ani v jiném buněčném systému) určitě není toxický. 

Pro celou zprávu o tomto experimentu kontaktujte, prosím, Cytogenex e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kromě těchto studií určujících bezpečnost extraktů z houbové biomasy může Cytogenex nabídnout i certifikační služby v případech, kdy může být shoda přípravku porovnávána s dříve verifikovaným vzorkem. Tato služba využívá techniku porovnávání DNA. 

Houbová výživa jako imunonutriční prostředek u koček a psů

Studie tří kazuistik Dr. Girao Bastose 

Dr. Girao Bastos – Laboratório Nacional de Investigacao Veterinaria (Fax: 21-484-9629) 

Doplněk outkovka pestrá (Coriolus versicolor) může  poskytnout veterinářům další nástroj v případech, kdy je u malých domácích zvířat nutná paliativní péče. Podle mých zkušeností s tímto doplňkem zlepšuje u malých zvířat (psů a koček) jejich imunitní stav u viróz i kvalitu života v paliativní péči. Možnost pozměnit aktivitu imunitního systému pomocí intervence specifickými prvky výživy se nazývá imunonutrice. Tento koncept je možné uplatnit v jakékoli situaci, kdy na ovlivnění zánětlivých nebo imunitních odpovědí organismu lze užít upravených výživových doplňků(1). Podávání outkovky v těchto případech nepředstavuje náhradu jakékoliv jiné existující léčebné procedury nebo léčebného prostředku. Outkovka by měla být brána jako doplňující imunonutriční produkt podporující imunitní systém zvířete. Následující článek podává přehled o klinických zkušenostech podávání doplňku outkovky (Coriolus versicolor) kočkám a psům. 

HISTORIE VYUŽITÍ OUTKOVKY V KLINICKÉ PRAXI 

V Japonsku se extrakt z outkovky - Krestin (PSK), podává jako základ imunoterapie u pacientů s rakovinou. V onkologické péči se Krestin (PSK) podává pacientům podstupujícím ozařování, chemoterapii nebo operaci, aby se zlepšila funkce jejich imunitního systému(2). Dva proteoglykany z outkovky – PSK (polysacharid-K) a PSP (polysacharid-peptid) se ukázaly jako nejslibnější. Od roku 1970, během testování na lidech v Japonsku, PSK výrazně prodloužil život pacientů o pět a více let v případě rakoviny žaludku, tlustého střeva a konečníku, jícnu, nosohltanu a plic (nemalobuněčných typů nádorů) a v podskupině HLA B40- pozitivní rakoviny prsu(3). PSK i PSP zesílily produkci imunitních buněk, zmírnily příznaky při chemoterapii a zvýšily infiltraci tumoru dendritickými a cytotoxickými T-buňkami. Jejich extrémně vysoká tolerance prokázala výhody pro přežití a kvalitu života i kompatibilitu s chemoterapií a ozařováním, v důsledku čehož jsou velice vhodné pro režimy rakovinové léčby. 

ZAMĚŘENO NA HOUBU – dongchongxiacao (Cordyceps sinensis)

 (výňatek z knihy Medicinal Mushrooms od Christophera Hobbse, Interweave Press, 1986)

 Imunostimulační houby mají dlouhou historii používání v léčbě i prevenci. Díky svým posilujícím účinkům se stejně tak dlouho používají i jako sexuální povzbuzovadla. Nejtypičtější zástupce takového použití je housenice čínská (Cordyceps sinensis).

V čínštině se jmenuje dongchong xiacao (v překladu „v zimě brouk, v létě tráva“). Tato unikátní houba roste v přírodě jako parazit na larvách můr Lepidoptera. Plodnice hůlkovitého tvaru se na nich objevují na jaře. Housenice roste na vysokohorských pastvinách ve výškách nad 3000 metrů a sbírá se v době letního slunovratu předtím, než roztaje poslední sníh. Dongchong xiacao si již dávno drží v čínské farmakologii výjimečné postavení. Housenice byla odjakživa považovaná za tonikum par excellence na vážnou vyčerpanost i oslabení a schopnost léčit „impotenci a poluce s bolestmi v bedrech a kolenou“. Byla velmi drahocenná a tak vzácná, že byla vyhrazena pouze pro použití v rámci císařského paláce. Studie na zvířatech ukázaly její regulační účinek na hladinu tuků v krvi, i na zvýšení spermatogeneze u myší a králíků. Klinické studie u lidí potvrdily jeho význam v léčbě mužské sexuální dysfunkce. V jednom klinickém pokusu byla dávka 1 g denně podávána 155 pacientům se sexuální hypofunkcí po 40 dní, přičemž 46 pacientů bylo znovu schopných normálního sexuálního života a 64,15 % vykazovalo zlepšení proti 31,57 % léčených placebem. U těchto pacientů bylo zaznamenáno zvýšení hladin 17- hydroxykortikosteroidů a 17-ketosteroidů. (Yang et al, 1985) V dnešní Číně se housenice (Cordyceps sinensis) pravidelně používá na regulaci a podporu gonád a dále jako tonikum plic a ledvin. Rovněž se používá specificky na nadměrnou únavu, dlouhotrvající kašel, impotenci, debilitu a anémii. Kromě toho je známá také jako protiastmatický a protirakovinový činitel. Kvůli schopnosti posilovat plíce byla housenice pravidelně používána jako součást tréninkového režimu čínských atletů „Maovy armády“ překonávajících rekordy a obzvlášť se doporučuje jako doplněk stravy u starších osob, u kterých je považována za stejně účinnou jako ženšen. Společnost MRL pěstuje housenici (Cordyceps sinensis) s ověřovanou pravostí na přírodních neživočišních substrátech, a činí ji tak dostupnou za přijatelnou cenu širokému okruhu spotřebitelů. 

Nahoru

 

Free Joomla! template by Age Themes